Hồ sơ năng lực công ty

Công việc kinh doanh
  1. Thiết kế và thi công lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí như: sưởi ấm - thông gió - điều hòa không khí
  2. Thiết kế và thi công lắp đặt các hệ thống cấp nước – xả thải và lọc nước
  3. Thiết kế và thi công lắp đặt các hệ thống ngăn ngừa thảm họa.
  4. Thiết kế và thi công lắp đặt các hệ thống phòng sạch.
  5. Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống điện.
  6. Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống làm mát – sưởi ấm – tan băng.
  7. Thi công và lắp đặt các hệ thống cảm quang khu năng lượng.
Thành lập Thành lập từ tháng 10/1930
Đăng ký liên doanh hợp tác Đăng ký liên doanh hợp tác tháng 10/1954
Vốn điều lệ 9.793 triệu đô la Mỹ
Số nhân viên 345 (không bao gồm công nhân bán thời gian)
Kỹ sư tập sự & Kỹ sư cấp chứng chỉ.
Bậc Tiến Sỹ : 1
Kỹ sư Chuyên Nghiệp: 3
Kỹ sư kiến trúc cấp 1: 4
Kỹ sư quản lý lắp đặt đường ống cấp 1 : 209
Doanh số 208.812 triệu đô la Mỹ (tháng 9/2016)
Chủ tịch Ông Masaichiro Kitagawa
Giấy phép xây dựng số Giấy phép cấp bởi Bô Trưởng Bộ Đất Đai- Cơ Sở Hạ Tầng và Vận chuyển
Giấy phép (S-24) số 1006 (Cấp thoát nước, Xây dựng, Cung cấp và Truyền tải Điện)
Giấy phép (G-24) số 1006 (Kỹ thuật phòng chống cháy nổ và lắp đặt thiết bị)

Lịch sử

Sự hình thành Công ty bắt đầu từ tháng 10/1930 khi mà ông Taikichi Nakagawa khởi nghiệp sản xuất và kinh doanh các thiết bị lạnh. Tháng 7/ 1947 Công ty kết hợp với công ty TNHH Kitagawa Kogyo (bây giờ là công ty TNHH Kitagawa Hutec) thành 01 bộ phận chuyên về lĩnh vực sản xuất thiết bị máy móc. Kế đó, cộng tác với Công ty sản xuất thiết bi máy móc Nagoya thuộc Công ty TNHH Công nghiệp Nặng Mitsubishi, trở thành nhà phân phối sản phẩm của công ty này vào tháng 10/1949 tiếp tục phát triển kinh doanh. Sau đó tách ra từ Công ty TNHH Kitagawa Kogyo để thành lập ra Công ty Ryoki Kogyo chuyên kinh doanh về lĩnh vực thiết kế, thi công lắp đặt và mua bán các thiết bị Điều hòa không khí.

Năm Hoạt động
Tháng 10/1954 Thành lập Công ty TNHH Ryoki Kogyo tại Nishigawa-cho, Kanazawa.
Chi nhánh Niigata (thành lập vào tháng 02/1963)
Tháng 04/1955 Đăng ký thi công cho Công ty Xây Dựng Công Nghiệp Act (cấp bởi Bộ Xây Dựng (2) số 4232)
Tháng 04/1956 Thành lập chi nhánh văn phòng Toyama (vào tháng 12/1979)
Thành lập chi nhánh văn phòng Fukui (vào tháng 04/1983)
Tháng 02/1959 Dời văn phòng chính tới Nakamura – machi (bây giờ là Mikage – machi)
Tháng 06/1965 Thành lập chi nhánh văn phòng Sendai (vào tháng 12/1986)
Tháng 12/1967 Thành lập chi nhánh văn phòng Nagaoka (vào tháng 04/1998)
Tháng 05/1973 Tiếp nhận giấy phép xây dựng từ Bộ Xây dựng theo yêu cầu sửa đổi với Công ty Xây dựng Công Nghiệp Act: (S, G-48) số 1006.
Tháng 03/1980 Thành lập Công ty Cấp Nước Thiết Bị Sanzen chuyên về cấp nước tại Mikage- machi, Kanazawa (Vốn đầu tư: 100% vốn thuộc Công ty này)
Tháng 09/1983 Thành lập chi nhánh văn phòng Nagano (vào tháng 03/1989)
Tháng 02/1988 Thành lập chi nhánh văn phòng Tokyo (đổi tên là Văn phòng Chính Tokyo vào tháng 03/1992)
Tháng 09/2001 Hợp nhất Công ty con, TNHH Sanzen Equipment
Tháng 04/2012 Thành lập Công ty TNHH Ryoki Holding.
Tháng 09/2013 Thành lập Công ty TNHH Năng Lượng Ryoki, bước vào linh vực kinh doanh pin năng lượng mặt trời
Tháng 01/2016 Thành lập Công ty Hợp Doanh Nhà Máy Thực vật Ryoki, nghiên cứu các hệ thống của nhà máy thực vật