Ryoki Việt Nam

chuyên thực hiện các dự án Design and Build hệ thống Cơ Điện Lạnh cho nhà máy, nhà cao tầng, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, cầu cảng....

Nhấn vào đây để xem chi tiết
Cung cấp dịch vụ Design and Build
Cải tạo và nâng cấp hệ thống Cơ Điện Lạnh
Đề xuất các biện pháp bảo trì, đổi mới và tiết kiệm năng lượng.

Liên Hệ