Công ty Kinh doanh dịch vụ Năng Lượng

Chúng tôi hoạt động đồng hành với ESCO và cung cấp toàn diện dịch vụ tiết kiệm năng lượng.

Lợi thế của các dự án ESCO.

 • 1Giá thành của việc xây dựng hệ thống tiết kiệm năng lượng đã làm giảm giá thành các tiện ích.
 • 2Tiết kiệm năng lượng có thể nhận ra không làm hủy hoại môi trường.
 • 3Các dịch vụ của ESCO bảo đảm hiệu quả tiết kiệm năng lượng.
 • 4Các dịch vụ tiết kiệm năng lượng được cung cấp toàn diện
Advantages of ESCO Projects

ESCO Service cam kết lợi nhuận cho khách hàng được đảm bảo – làm giảm các chi phí tiện ích

Lời đề nghị toàn diện của chúng tôi :

 1. Chẩn đoán việc làm xấu đi môi trường và tiết kiệm năng lượng.
 2. Kế hoạch, thiết kế và xây dựng cơ sở tiết kiệm năng lượng
 3. Bảo trì và vận hành quản lý hệ thống tiết kiệm năng lượng (TKNL)
 4. Đo lường và khẳng định làm giảm năng lượng tiêu thụ.

Ví dụ

 1. Dự án ESCO - Bệnh viện Saiseikai Takaoka thuộc Hiệp Hội Welffare Tổ chức Saiseikai Imperial Gift Founadation
 2. Dự án Esco- Niigata City Hall Tỉnh Joetsu
 3. Dự án ESCO – Thành phố Pario
 4. Dự án ESCO – Toyama Jiyukan

Chúng tôi thuộc về Hiệp Hội Tiết kiệm năng lượng và hệ thống mạng lưới các công ty thuộc Kanazaw Eco-promotion như dưới đây .