45 Đường số 44, Khu Phố 3, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh