Điều Hòa Không Khí / Cấp Nước / Thoát nước

We offer an optimum production and work space in your facilities.

Chúng tôi đề nghị được cung cấp và hỗ trợ các yêu cầu phong phú của khách hàng trong việc thiết kế - xây dựng - bảo trì - kiểm tra các hạng mục trên.

Chúng tôi nổ lực tạo ra những sản phẩm thân thiện với con người và môi trường.