Nhà Máy Sản Xuất Là Gì?

Trong nhà máy sản xuất các điều kiện canh tác như chiếu sáng, nhiệt độ, độ ẩm, carbonic, dinh dưỡng và nước được hệ thống kiểm soát , quanh năm cho canh tác sản xuất.

Có hai kiểu nhà máy sản xuất :
1. “Chiếu sáng nhân tạo” ở những nơi mà chỉ sử dụng ánh sáng nhân tạo đi kèm với môi trường.
2. “Chiếu sáng mặt trời “ ở những nơi mà ánh sáng mặt trời sử dụng chiếu sáng chính và chiếu sáng nhân tạo chỉ để bổ sung,cùng với nhiệt độ mùa hè – kiểm soát kỹ thuật,v,v..(bao gồm nhà máy chiếu sáng mặt trời / nhân tạo)

Artificial-light-type plant factory
Nhà máy chiếu sáng nhân tạo
Solar-light-type plan factory
Nhà máy chiếu sáng mặt trời

Bên lề Dự án

Chúng tôi nghiên cứu và khuyến khích nhà máy sản xuất kết hơp hệ thống Điều hòa không khí trong mùa đông. Chúng tôi đã và đang phát triển kỹ thuật mới đồng hành với các công ty, các trường đại học, và phát triển kỹ thuật của chúng tôi trong việc quản lý nhà máy sản xuất.

Hệ thống Kiểm soát từ xa.
Remote-control system

Ví dụ

Example1
Example2
Example3
Example4

Sự kết hợp tốt nhất của các kiểu năng lương nhà máy
Niigata ( loại ít tuyết / loại nhiều tuyết )

Artificial-light-type plant factory

Trung tâm Điều khiển từ xa

Remote-control center

Nhà máy sản xuất Uonuma

Uonuma Plant Factory