Tái Tạo Năng lượng

Hỗ trợ cho việc giới thiệu Hệ thống Quang Năng Thế hệ Mới

Nhằm ngăn chặn việc Trái đất ấm lên và giảm khí thải Carbonic là những việc cấp bách hiện nay.
Chúng tôi đã bắt đầu sử dụng hệ thống quang năng từ tháng 06/2009. Và chúng tôi tiếp tục cung cấp các thiết bị quang năng thế hệ mới vào tháng 09/2012, nhóm công ty TNHH NĂNG LƯỢNG RYOKI chúng tôi đã bắt đầu bán các thiết bị điện sử dụng quang năng.

Tiến bộ của thế hệ năng lượng quang năng

Thế hệ năng lượng điện sử dụng quang năng làm giảm chi phí cho nhà dân, công ty, và cho phép bán điện lại cho các công ty năng lượng.

Ví dụ

Shichitokukai Healthcare Corporation Uozu Hospital (Toyama Prefecture)
Bệnh viện Uozu thuộc tập đoàn Shichitokukai Healthcare.
Fukuda Label Loom Co., Ltd.
Công ty Fukuda Label Loom
Nhà máy sản xuất năng lượng Nanao( thuộc tỉnh Ishikawa)
Nhà máy sản xuất năng lượng Nanao( thuộc tỉnh Ishikawa)